• poga
  • poga
  • poga
  • poga

Apsveikumi, Pantiņi, Dzejoļi

Šeit ir 4561 dažādi apsveikumi 34 kategorijās visiem dzīves gadījumiem, no dzimšanas līdz bērēm, svētku apsveikumi, latviešu valodā. Ja meklē tostu ir kategorija ar intresantiem un jautriem tostiem.

96k skonto 96w 48w 96k 48k 96w 64kr 64w 64w
128k 48k 128w 48w 64w 48k
96k 48k 96w 64kr 128k 48k 128w 48w 128w 64w
128w 64w 64w 128w
48k 48k 64k 128w 96w 96k 64k

Visi Latvijas radio

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!Ja es būtu zvaigzne,
Tad es vēlētos krist...
Krist tā, lai Tu mani pamanītu,
Lai varētu izteikt savu vēlēšanos...
Un krītot es cerētu, ka Tu vēlētos... maniStāv egles uz saulrieta pakalniem,
Un skandina zelta čiekuriem.
Tās aicina mani atpakaļ iet
Uz māju kalnā, kur saule riet.
Tās dzird ko mana dvēsele sūdz,
Ceļ zaru rokas uz augšu un lūdz.
Un zvaigznes tur nāk un apstājas,
Un klausās, kā koki teic lūgšanas...Kas tur rībina
Uz istabiņu?
Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Tekat, [bērni], saņemiet
Basajām kājiņām.Par papardes ziedu dainots
Un stāstīts bezgala daudz.
Bet tikai vienureiz gadā
To cilvēkiem ieraudzīt ļauts.
(K.Apškrūma)