Nerātnās dainas, dziesmas
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ,
Kādu ļaužu es palikšu:
Pilna mana kāju starpa
Melnu kārklu pieaugusi.
Ņemšu tādu grāvuraci,
Kas tos kārklus iztīrì.

Uz epastu

Visi mani cieres ceļi
Ar ēršķiem pieauguši;
Dievs dos miežu vasariņu,
Ņemšu ēršķu plūcejiņu.

Uz epastu

Ap to manu grāva malu
Melni kārkli apauguši;
Ņem, puisit, zelta šķēres,
Pucè manas grāva malas.

Uz epastu

Ai, balto māmuliņ,
Kas tev rītu ganôs ies?
Jau vakar viņu Jānis
Manu priekšu izluncija.

Uz epastu

Ai, māmiņa, ai, māmiņa,
Kas rītâ ganôs ies?
Jau vakar viņu Jānis
Manus brunčus škurinaja.

Uz epastu

Vai, vai, NN (Grietiņa)
Tev kāra sirde!
Caur šķirbu caurlīda
Pie puiša gulèt.

Uz epastu

Vai, vai, NN (Ansiti)
Tavu kāru sierdi!
Cik diža mušiņa,
Tu lēci viersû.

Uz epastu

Vai, vai, NN
Tavu lielu rīku!
Ar to siti zirgam,
Ar to veri vārtus.

Uz epastu

Vai vai, Ernast,
Tavu gaŗu diņķi!
Trīsreiz gar cisku,
Vēl gals dirsâ.

Uz epastu

Vai, vai, Anniņa
Tavu garu degunu!
Pieci kaķi sitàs
Deguna galâ!

Uz epastu

Pievieno savu Apsveikumi!!!1 2 Nākamie