Ziemassvētku tautasdziesmas
Ziemsvētki dancina
Sav' kumeliņu:
Garām krētēm,
Dreijāti zābaki.

Nosūti draugam

Kas rībināja
Uz istabiņu?
Ziemassvētki dīdīja
Savus kumelinus
Laukāma pierēma,
Basāma kājām.
Neba vieni Ziemsvētki,
Dujsimti sulaiņi,
Dujsimti sulaiņi,
Bruņoti vīri,
Trīs simti sīkaju
Kanninu līdzi.

Nosūti draugam

Kas tur rībina
Uz istabiņu?
Ziemassvētki dancina
Savu kumeliņu.

Nosūti draugam

Sen dzirdēju, nu redzēju
Ziemassvētku kumeliņu:
Līdz zemei krēpes vilka,
Ledainām kājiņām.

Nosūti draugam

Ziemassvētku kumeliņi
Sudrabiņa pakaviem;
No kalniņa pret kalniņu
Skrēja, ledu laupīdami.

Nosūti draugam

Kam tie tādi melni zirgi
Pie manām rijdurvīm?
Ziemassvētku kumeliņi
Veda rudzus klētiņā.

Nosūti draugam

Ziemassvētki atbrauca
Pa rudzu lauku,
Zālīti mīdami,
Asniņus celdami.

Nosūti draugam

Ziemassvētki naudu skaita
Ledus kalna galiņā;
Es gribēju klāti tikt
Ar nekaltu kumeliņu.

Nosūti draugam

Ziemassvētki naudu skaita
Ledus kalna galiņā;
Tekat, bērni, kalniņā,
Vedat viņus lejiņā.

Nosūti draugam

Ai bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši!
Tekam, veci, tekam, jauni,
Velkam svētkus kalniņā.

Nosūti draugam

Pievieno savu pantiņu!!!1 2 3 Nākamie