Apsveikumi dzimšanas dienā
Cik debesis zilas,
Cik zvaigžņu tur mirdz,
Tik laimes Tev vēlu
No visas sirds!

Uz epastu

Caur gadu birzi dzīvē
Tik vienreiz katrs iet.
Šai gaitā vienīgajā
Lai staro patiess prieks.

Uz epastu

Augšā, augšā,
Nesnaud ilgi!
Dzīve sauc,
Kalni zilgi.
Strauti čalo,
Lapas plaukst,
Putni lido,
Niedres čaukst.
Airi tver -
Straumē nāc,
Dzīves upe
Garām krāc.

Uz epastu

Būt savā patiesībā drošai,
Būt skaistai tā kā rozes zieds,
Būt tādai, kuru nevar nodot,
Būt tādai, kura pieburt prot!

Uz epastu

Brīnumu ja satikt ceri,
Nelūkojies atpakaļ!
Laimes zvaigzni sudrabotu
Jaunība sev pati kaļ.

Uz epastu

Bez mitas gadu kamols tinas,
Skrien pāri pavasar`s un sniegs.
Nav smagie brīži jāatceras,
Lai paliek tikai atmiņas un prieks!

Uz epastu

Atnāk dienas,
Aiziet dienas,
Gadi vijas gredzenā
Balti sniegi,
Zelta sapņi
Satin dzīvi kamolā.

Uz epastu

Atkal gadiņš plecos vēlies,
Arī tas vēl nav nekas,
Ja ir darbs un dzīvesprieks,
Tev šie gadi tīrais nieks.

Uz epastu

Atceries kādreiz takas, kas ietas,
Atceries brīžus visskaistākos.
Atmiņas, vainagā kopā kas sietas,
Spēku dos brīžos visbargākos.

Uz epastu

Ar vēlējumu draudzīgu un gaišu
Mēs nākam tevi jubilejā sveikt.
Lai dzīves dienas nepazītu raižu,
Lai dvēsele sirdsmierā gavilē!

Uz epastu

Pievieno savu Apsveikumi!!!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nākamie