Labrīt, Latvija!

Labrīt, Latvija!
Tu – dzimtais klēpis tiem,
kas rīta agrumā ar Tavu himnu ceļas.
Kaut dienas ritums pārņēmis nav telpu,
jau daudzi gatavi ar Tevi vienā elpā iet,
jo zin, kā Tavu nastu atvieglot.

Jā, vairākums ir gatavi Tev pakalpot,
ar gaišām galvām un ar stipriem pleciem.
No visas sirds, mēs pateicamies – Tev,
par to, ka spēj mūs vienmēr savienot,
kad tas visvairāk nepieciešams.