Nu mēs sākumskolu (var arī citu) beidzam

Nu mēs sākumskolu (var arī citu) beidzam,
Un uz izlaidumu steidzam!
Skolotāj man lielais prieks,
Jo man lielais desmitnieks!
Skolotājai(jam) arī prieks,
Jo man lielais desmitnieks!
Izlaidums nu ir galā,
Skolotāja(js) priekā staro,
Un ar visiem prieku dala!
Man par Jums ir lielais prieks,
Un jums visiem desmitnieks!
Neaizmirsīšu nekad,
Savu klasi mīļo! (gudro, jauko u.t.t)
Anna Marija