Dzīves pulkstenis steigai par spīti

Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Gads Tavā gaitā nav bijis par lieku
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais mūžs –
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies – visi paldies Tev teic.

(J.Rabša)