No Tavas saules

No Tavas saules, Tava siltā, siltā smaida,
Es nezinu, vai kādreiz atteiktos.
Tā tikai cilvēks rīta stundu gaida,
Lai visai dzīvei pateiktos.

/V.Ļūdēns/

Tu esi kā jūra

Tu esi kā jūra, kā liedags silts,
Caur Tevi viss dvēseles guvums.
Tu esi atvars un drošais tilts,
Un dienu un rītausmu tuvums.

/ I. Lasmanis/

Apsveikumi dzimšanas dienā izlase #1

Apsveikumi ddzimšanas dienā torte un baloni
Daudz laimes dzimšanas dienā! Sveicieni un vislabākie novēlējumi šajā īpašajā dienā. Vēlu tev daudz prieka, mīlestības un veiksmes visās tavās dzīves gaitās. Lai katrs solis, ko tu sper, ved tevi uz prieku un laimi. Apsveicu ar vēl vienu gadu piepildītu ar brīnumainiem piedzīvojumiem un neaizmirstamiem mirkļiem. Atcerieties, ka Tu esi īpašs cilvēks, un šodien ir Tava diena! Apsveikumi dzimšanas dienā!
Ar cerību gaišajiem stariem,
Pār klusajiem gadsimta mūžības gadiem,
Jubilāram vecums kaulos jau lien,
Balts sniegs matos gudrību sien,
Bet Laimes māte pidžamu diedz!
Ar labu vārdu sauli vadi,
Ar mīļu smaidu rītam pretī ej,
Un tavi nodzīvotie gadi,
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.
Apkārt – draugus,
Apkārt – smaidus,
Apkārt – jokus,
Apkārt – priekus,
Lejā – zemi,
Augšā – zvaigznes,
Uguntiņu vidiņā!
Apsveikumi dzimšanas dienā!
Debesīs ir divpadsmit mazi eņģelīši –
Deviņi debesīs rotaļājās,
Divi uz zemes blēņojās,
Bet viens, vismīļākais, tagad lasa šo ziņu,
Kurā teikts,
Ka jubilejā viņš tiek sveikts!
Drīz sveicienus Tev dāmas sūtīs,
Lai saule atspīd Tavās rūtīs,
Kad ausīs dzimenītes rīts,
Ar prieku, laimi cieši vīts…
Dziesmā aust lai dzimšanas dienas rīts,
Sudraba dzīpariem tīts.
Un ar zelta maliņu,
Bagātību saliņu!
Dzimšanas dienā sirsnīgs sveiciens
Un tam līdzi vecais teiciens:
“Vieglu Tavu dzīves gaitu,
Prieka dienām nejust skaitu!”
Apsveikumi dzimšanas dienā!
Apsveikumi ddzimšanas dienā torte un baloni

Dzīve ātra ir kā limuzīns,
Salda tā kā saldais sarkanvīns,
Skaista tā kā saule rītausmā,
Katram viena vienīgā!
Dzīve ir izaicinājums – pieņem to!
Dzīve ir mīlestība – dalies tajā!
Dzīve ir sapnis – īsteno to!
Dzīve ir spēle – piedalies tajā!
Dzīve ir laimes spēle,
Ņem pretī visu, ko tā sniedz,
Ņem uz brīdi, zinādama,
Ka pasaulē nav nekā mūžīga.
Dzīve ir raiba dzija,
Un tās gājiens grūts, bet skaists.
Neskaitīsim dienas, kurās lija,
Mirkļus skaitīsim, ko žēl bij projām laist!
Dzīve nepiestāj ostā kā kuģis,
Aicinot līdzi, kur Dienvidi zied,
Dzīve ir kā iela un bruģis,
Kas jāceļ pašam, lai tālāk var tikt!
Apsveikumi dzimšanas dienā
Esi sieviete grēcīga, esi lepna un spēcīga!
Esi kā putna spārni, vēzienā atvilkti!
Drīksti visu, ko sieviete drīkst,
Celies augstu, lido tālu, esi laimīga!

Apsveikumi dzimšanas dienā

Ar Tevi vienmēr ir pavasaris!
Kā Tu no ziemas to nosargāji?
It kā Tevī kāds saules stars
Būtu atradis mājas…
Ar vēlējumu draudzīgu un gaišu
Mēs nākam tevi jubilejā sveikt.
Lai dzīves dienas nepazītu raižu,
Lai dvēsele sirdsmierā gavilē!
Atceries kādreiz takas, kas ietas,
Atceries brīžus visskaistākos.
Atmiņas, vainagā kopā kas sietas,
Spēku dos brīžos visbargākos.
Apsveikumi dzimšanas dienā!
Atkal gadiņš plecos vēlies,
Arī tas vēl nav nekas,
Ja ir darbs un dzīvesprieks,
Tev šie gadi tīrais nieks.
Atnāk dienas,
Aiziet dienas,
Gadi vijas gredzenā
Balti sniegi,
Zelta sapņi
Satin dzīvi kamolā.
Bez mitas gadu kamols tinas,
Skrien pāri pavasar`s un sniegs.
Nav smagie brīži jāatceras,
Lai paliek tikai atmiņas un prieks!
Brīnumu ja satikt ceri,
Nelūkojies atpakaļ!
Laimes zvaigzni sudrabotu
Jaunība sev pati kaļ.
Būt savā patiesībā drošai,
Būt skaistai tā kā rozes zieds,
Būt tādai, kuru nevar nodot,
Būt tādai, kura pieburt prot!
Augšā, augšā,
Nesnaud ilgi!
Dzīve sauc,
Kalni zilgi.
Strauti čalo,
Lapas plaukst,
Putni lido,
Niedres čaukst.
Airi tver –
Straumē nāc,
Dzīves upe
Garām krāc.
Caur gadu birzi dzīvē
Tik vienreiz katrs iet.
Šai gaitā vienīgajā
Lai staro patiess prieks.
Cik debesis zilas,
Cik zvaigžņu tur mirdz,
Tik laimes Tev vēlu
No visas sirds!
Daudz laimes Tev dzimšanas dienā,
Tikai Tu man nelec sienā,
Lai mēs varam Tevi sveikt
Un vēl mīļus vārdus teikt!
Daudz vairāk par mantu un zeltu
Spēj dāvāt cilvēka sirds,
Lūk, tāpēc šīs rindas Tev veltu,
Par to šis paldies Tev mirdz!
Neslēpes no dzīves!
Neieraujies sevī, i
iztaisno muguru,
izpurini plecus,
pacel galvu,
skaties uz priekšu.
Jūti dziļāk, mīli spēcīgāk!
Dzīvo ŠEIT un PAŠLAIK!
Jo vakardienas vairs nav, bet rītdiena vēl nav pienākusi.
Ir TE un ŠOBRĪD.
Liec, Laimīte, baltu ziedu
Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā-
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo!
Lai nav apmulsums tev sejā!
Dzīve šūpo – augšā, lejā.
Tad, kad – lejā,
Skaties augšā!
Tad, kad – augšā,
Skaties lejā!
Dzimenīte dzimenīte
Tā atnāca smaidīdama
Pār kalniem, caur mežiem
Tā atnāca lēkādama.
Ai gadi, ai gadi,
Vai tiešām jūs pamazām žiglāki kļūstat?
Nesteidzies novecot, sirds,
Vēl jau mēs tiekam tiem līdzi!
Ai gadi, gadi, jūs dievi un velni,
Un tomēr piedzimt un dzīvot ir prieks,
Ja mākoņi uzbrūk kā darva un pelni,
Lai lietus mirdz zeltā un sudrabā sniegs.
Aizzied ziedi un virpuļo sniegi,
Gadi tāpat.
Plīvo pavardā silta guns,
Atmiņas arī tāpat.
Paldies tev, dzīve, par to, kas bija.
Par to, kas būs – tāpat.
Atceries to pirmo dienu,
Kad dzēri mātes pienu,
Kad, ietīts autos, dikti bļāvi,
Un sevi bučot viesiem ļāvi!
Ar astoņpadsmit pavasariem,
Tev ausma šodien pretī nāk.
Ej dzīvē lielus darbus darīt,
Tev sava laime jāpanāk!
Ar cerību gaišajiem stariem,
Pār klusajiem gadsimta mūžības gadiem
Jubilāram vecums kaulos jau lien,
Balts sniegs matos gudrību sien,
Bet Laimes māte pidžamu diedz!
Ar labu vārdu sauli vadi
Ar mīļu smaidu rītam pretī ej,
Un tavi nodzīvotie gadi
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.

Apsveikumi dzimšanas dienā” ir kategorija, kurā apkopoti dažādi sveicieni un labas vēlēšanas, kas paredzētas, lai izteiktu cieņu, mīlestību un prieku par kāda dzimšanas dienu. Šajā kategorijā ietilpst gan īsi un formāli sveicieni, gan arī personiski un radoši vārdi, kas piemēroti dažādiem cilvēkiem un situācijām.

Apsveikumi dzimšanas dienā – kategorijā var atrast dažādus veidus, kā izteikt dzimšanas dienas sveicienus, piemēram:

  • Tradicionāli apsveikumi: Klasiski un standarta sveicieni, kas bieži izmantoti vispārējos gadījumos.
  • Personiski vēstījumi: Sveicieni, kas pielāgoti svinētājam, ņemot vērā viņa vai viņas personīgās īpašības, sasniegumus un attiecības.
  • Radoši sveicieni: Neierastie un oriģinālie apsveikumi, kas var ietvert dzejoli, humora elementus vai īpašus pārsteigumus.

Kopumā “Apsveikumi dzimšanas dienā” kategorija sniedz iespēju atrast piemērotus un nozīmīgus vārdus, lai izteiktu labas vēlēšanas un prieku par dzimšanas dienu, rādot cieņu un mīlestību pret svinētāju. Apsveikumi dzimšanas dienā.

Dzīve ir skaistums

Dzīve ir skaistums, apbrīno to….
Dzīve ir svētlaime, baudi to…
Dzīve ir sapnis… vērs to par īstenību…
Dzīve ir izaicinājums, stājies tam pretī…
Dzīve ir pienākums, pildi to…
Dzīve ir spēle, spēlē to…
Dzīve ir vērtība, saudzē to…
Dzīve ir bagātība, taupi to…
Dzīve ir mīlestība, baudi to.

Saruna ar dēlu

Tevi, dēliņ, nesu reiz kā vieglu paiju,
Rokās šūpodama: aiju, aiju, aiju.

Drīz tu veikli prati kluču namus kraut,
Taviem skaidu kuģiem sekls kļuva strauts.

Tevi, draišķi, grožot nebij vis pa jokam,
Galotnē tu spurdzi augstākajam kokam.

Kad no stāvās kraujas drāzies kamanās,
Saltā baiļu trīsā sirds man sažņaudzās.

Nu mans mazais puišuks kļuvis ozols stalts,
Brašu draugu mežā līksmu dziesmu šalc.

Tevi, stipro, nesu reiz kā vieglu paiju,
Rokās šūpodama: aiju, aiju, aiju …