Taurenis!

Kad laukā atkal taureņi lido,
Tad plaukstas cieši kopā tvers!
Krāsas košas, zaigojošas,
Tiem nav liegts lidotprieks!

Skaties pļavās, laukos,
Lai tos redzēt var!
Ieraugot, pasmaidot,
Visiem prieku sarodot!

Augstu lidot tiem nav liegts,
Arī vējam par to prieks!
Kopā tie var droši lidot,
Un tie šķirti nevar plīvot!

Šajā brīdī jaukā,
Vēro to kas priecēt sāk!
Ja nav grūti prieku liegt,
Atkal visam var garām iet!

Domā domas gaišas,
Lai sirdī prieks tev būtu!
Ja to aizmirst nevari,
Tad to vari nedarīt!

(Autors Vikentijs Murņikovs)