Šķiet es varētu sajukt prātā

Šķiet es varētu sajukt prātā…
Neskaties manī…neskaties….
Balta naktsvijole garā kātā vīst un dziest…
Balta naktsvijole smaržo kā sāpes…
Nesamin, nesamin….
Kāpēc es lūdzos? Kāpēc?
Kas to, lai zin
Šķiet es varētu nomirt
No viena skata, mirkļa
Naktsvijole domīga galvu krata…
1991g. Kad ziedēja šie jaukie, necilie, bet cēlie ziedi…..