Salti pelēkais lietus ūdens krīt lejup

Salti pelēkais lietus ūdens krīt lejup
Tālumā plīstoša stikla troksnis
Sajaucas asarām
Pāris asaras arī lietū tiek aizskalotas
Tās atmiņām pilnas, bet tomēr
Tukšas…
Asaras pārvēršas asinīs
Un stikls guļ saplēsts lauskās
Uz plaukstas