• poga
  • poga
  • poga
  • poga
Loading

Apsveikumi, Pantiņi, Dzejoļi

Šajā lapā ir apkopoti dažādi apsveikumi visiem dzīves gadījumiem, no dzimšanas līdz bērēm, svētku apsveikumi, latviešu valodā. Ir atseviška kategorija ar daudziem intresantiem un jautriem tostiem.

96k skonto 96w 48w 96k 48k 96w 64kr 64w 64w
128k 48k 128w 48w 64w 48k
96k 48k 96w 64kr 128k 48k 128w 48w 128w 64w
128w 64w 64w 128w
48k 48k 64k 128w 96w 96k 64k

Visi Latvijas radio

(Vilis) šodien svarīgs vīrs,
Tāpēc jāsalej ir brandavīns,
Lai ar vienu tostu krietnu,
Suminātu gaviļnieku!Ilgu mūžu nodzīvot,
Gredzentiņus valkājot
Laimes mātei nepagurt,
Jūsu laimi sargājot??īs no?ēlojamās cie?anas??īs nepanesamās sāpes?vientulība?panīkums??īs neaprakstāmi STULBĀS un NEIZSKAIDROJAMĀS sajūtas, kas pārņem un neļauj vairs dzīvot, ?ī muļķe, kas ir manī, ?ī muļķe sirds, kura vairs nav sadziedējama, jo trūkst tai daļas, ko līdzi paņēmi TU?BET kādreiz viss, pilnīgi, viss bija savādāk?bija skūpsti, glāsti, viegli pieskārieni, tavs smaids un burvīgās acis, kurās es varēju maldīties bezgalīgas stundas un sākt to darīt no jauna un jauna ?mati, kuros pazuda mani pirksti un spēlējās kā mazi bērni?lūpas no kurām manējas nespēja atrauties?smaids, kur? bija dziedino?āks par visstiprāko morfiju?krūtis, kuras, varēju piespiest stipri savējām, klusi ieelpot un klusām, cik klusām vien spēju, teikt ES TEVI MĪLU?kājas, kuras mēdza zem, galda rotaļāties ap manām?tavas smar?as, kuras es nespētu sajaukt ar nevienam citam?tava SIRDS, kas tik klusi spēja dzīvot līdzās manai?man bija Vesela sirds, kas stipri neizsakāmi stipri tevi mīlēja, cieta un priecājās?taču TAGAD man nekā vairs nav, pat sirds, kas visu mū?u nu būs tava, bet tev vienkār?i ir vienalga, kad es lēnām mirstu, pazūdu, izgaistu no ?īs?nu jau pelēkās un drūmas pasaules?kas, man mirkli deva iespēju būt laimīgam, kas man atņēma visu dēļ kā man bija vērts dzīvot, bet zini paturi ar to manu sirds daļu, jo, ja būtu iespēja es visu izbaudītu vēlreiz, kaut zinātu kā tas beigsies?TIK ATCERIES VIENU, ES TEVI SAUSMĪGI MĪLU IK DIENU?Zirgi zviedz un govis mauj.
Ganiņš priecīgs ķepā rauj.
Strauji beidzot kāja slīd-
Puika slapjā zālē krīt.
Trīne sit pa dēļa malu,
Ievelk šim pa pimpja galu.Lai dzīvei kopā tāles zilas,
Lai apsolījums nepieviļ,
Lai jūsu sirdis pilnas mīlas,
Un uzticība - avots dziļš.