Veselību – stipru kā riekstu!

Veselību – stipru kā riekstu!
Laimi – saldu kā medu!
Mīlestību – kā tikko plūktu ābolu!
Prieku – krāsainu, daudzveidīgu kā zvaigzni!
Pārticību – tik daudz naudiņas, cik eglītei skujas!
Draudzību – noturīgu kā citrona garša!
Cerību – piepildījumu!!!

Lai Jaunais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem!